Žemės ūkio ir melioracijos skyrius primena

2012-09-18 | Skiltis: Krašto naujienos

Žemės ūkio ir melioracijos skyrius primena keletą aktualių terminų:

Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ražienų laukai per žiemą“ privalo atlikti lengvą paviršinį kultivavimą iki rugsėjo 30 d. Atlikus kultivavimo darbus turi aiškiai matytis ražienos.

Pareiškėjai, dalyvaujantys AGRO priemonės programoje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki rugpjūčio 1 d. (pagal Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašą). Antrą kartą žolę pradėti pjauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., o šienavimą reikia baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Antrosios pjūties žolę reikia išvežti iki rugsėjo 30 d. Visais atvejais susmulkintą žolę paskleisti draudžiama.

Pareiškėjai, dalyvaujantys AGRO priemonės programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Melioracijos griovių tvarkymas“ privalo iškirsti krūmus nuo melioracijos griovių šlaitų iki rugsėjo 30 d.

Taip pat norėtume priminti, kad pareiškėjai, dalyvaujantys AGRO priemonės programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklose „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių tvarkymas“ ir „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ privalo pievas nuganyti ir (ar) nušienauti, o nušienautą žolę išvežti ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.

Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: