Švelnėja naudojimosi elektroniniais prietaisais lėktuvuose taisykles

2013-12-10 | Skiltis: Visuomenė

Šiandien ES aviacijos saugos agentūra (EASA) atnaujino savo gaires dėl nešiojamųjų elektroninių prietaisų, įskaitant išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius ir e. skaitykles, naudojimo lėktuve. Patvirtinta, kad šiuos prietaisus skrydžio režimu (kai išjungiamos funkcijos, kurioms reikia signalų siuntimo) galima naudoti visos kelionės metu (lėktuvui riedant žeme, kylant ir leidžiantis) nesukeliant pavojaus saugai. Už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas paprašė EASA sparčiau atlikti signalų siuntimo ir priėmimo režimu nustatytų elektroninių prietaisų naudojimo lėktuve saugos peržiūrą, o 2014 m. pradžioje turėtų būti paskelbtos naujos gairės.

„Visi norime keliaudami palaikyti ryšį, bet svarbiausia – sauga. Paprašiau atlikti peržiūrą, grindžiamą aiškiu principu: kas nesaugu, neturėtų būti leistina, o kas saugu, gali būti leidžiama laikantis taisyklių. Šiandien žengiame pirmą žingsnį siekdami saugiai daugiau naudotis elektroniniais prietaisais lėktuvuose – tiek jiems riedant, tiek kylant, tiek leidžiantis. Paskui norime išnagrinėti ryšio galimybes lėktuvuose. Peržiūrai atlikti reikės laiko ir ji turi būti grindžiama įrodymais. Naujas ES gaires dėl naudojimosi priimančiais ir siunčiančiais signalus prietaisais ES vežėjų lėktuvuose turėtume paskelbti kitais metais.“

Naujosios gairės

Šiandien paskelbtose atnaujintose gairėse minimi nešiojamieji elektroniniai prietaisai, naudojami išjungus funkcijas, kurioms reikia signalų siuntimo, t. y. nustatyti skrydžio režimu. Pagal šias gaires pirmą kartą leidžiama naudotis asmeniniais elektroniniais prietaisais skrydžio režimu visais kelionės etapais – nuo vartų iki vartų.

Iki šiol visi asmeniniai elektroniniai prietaisai lėktuvui riedant, kylant ir leidžiantis turėdavo būti visiškai išjungti.

Tolesni veiksmai – „Bluetooth“, belaidis internetas, mobilieji telefonai

Už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Siimas Kallasas paprašė ES aviacijos saugos agentūros (EASA) sparčiau atlikti saugaus signalus siunčiančių ir priimančių prietaisų naudojimo lėktuvuose peržiūrą ir ateinančiais mėnesiais turėtų būti paskelbtos naujos gairės.

Apskritai oro transporto bendrovės šiuo metu neleidžia naudoti telefono ar belaidžio interneto ryšio nuo tada, kai uždaromos lėktuvo durys, iki tada, kai lėktuvas atvyksta prie vartų ir jo durys vėl atidaromos.

Šiuo metu prisijungti prie tinklo įmanoma tik specialiai įrengtuose lėktuvuose (tai gali būti leidžiama esant kreiseriniame aukštyje). Tokiais atvejais keleivis prisijungia ne prie antžeminio tinklo, o prie saugos sertifikatais patvirtintos sistemos lėktuve. Šiuo metu taip įrengta mažai lėktuvų, bet ateinančiais keleriais metais jų turėtų daugėti. Dėl lėktuvų, kuriuose ši paslauga teikiama, Komisija neseniai priėmė telekomunikacijų sprendimus, kad būtų teikiamas 3G ir 4G ryšys ir pagerėtų signalus siunčiančių bei priimančių prietaisų ryšys.

Tai kas gi bus kitaip, kai skrisiu lėktuvu kitą kartą?

Dabar kiekviena oro transporto bendrovė gali pati spręsti, kaip atnaujins savo veiklos taisykles. Tikimasi, kad daugelis jų tai padarys per artimiausias savaites. Bet kokiu atveju keleiviai visada privalo laikytis lėktuvo įgulos saugos taisyklių, todėl elektroniniais prietaisais galite naudotis tik jei tame lėktuve tai leidžiama. Įgula toliau reikalaus jūsų dėmesio saugos instruktažo metu ir jūsų gali paprašyti lėktuvui kylant ir leidžiantis sunkių daiktų savo sėdimoje vietoje nelaikyti.

Kada galiu naudotis išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, e. skaitykle arba muzikos grotuvu?

Europa.eu

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: