Edukacinės programos apie Europos Sąjungą plečia jaunų žmonių akiratį

2012-02-09 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Nors didelį edukacinį vaidmenį plečiant jaunų žmonių akiratį apie Europos Sąjungą atlieka mokytojai, kurie per pamokas pateikia naudingos informacijos apie 27 valstybių ekonominę ir politinę bendriją, Lietuvos mokyklose vis dar nepakankamai dėmesio skiriama mokinių informavimui apie Europos Sąjungą, jos veiklą, todėl pastaruoju metu mokiniams sukuriama vis daugiau interaktyvių priemonių – elektroninių knygų, virtualių žaidimų, kurie skatina domėtis ir pažinti ES. Naudodamiesi interaktyviomis priemonėmis, vaikai nuo mažens gali gilinti žinias apie Europos Sąjungos šalis, jų kultūrą, tradicijas.

Vaikams ir paaugliams – interneto svetainė apie ES

Neseniai Europos Komisija sukūrė specialią vaikams ir paaugliams skirtą interneto svetainę „Vaikų kampelis“. Joje vaikai iš visos Europos ir kitų žemynų gali internetu žaisti, atsakinėti į viktorinų klausimus ir rasti informacijos apie Europos Sąjungą bei jai priklausančias šalis. Pasak Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Spaudos ir informacijos skyriaus vadovo Giedriaus Sudiko, žaisdami vaikai sužino apie Europos šalis, jų tradicijas, kultūrą, taip pat apie svarbiausius Europos Sąjungos veikimo principus. „Tai patrauklus būdas papildomai rengtis istorijos, geografijos, politologijos, ekonomikos pamokoms. Interneto svetainėje galima pasirinkti tiek lietuvių, tiek bet kurią kitą ES šalies kalbą, tad žaisdami anglų, prancūzų ar italų kalbomis vaikai pritaiko užsienio kalbų žinias“, – sakė G. Sudikas.

„Vaikų kampelyje“ yra surinktos anksčiau atskirų ES institucijų sukurtos priemonės vaikams. Dabar vienoje vietoje galima rasti tiek žaidimą, supažindinantį su infliacijos poveikiu pajamoms ir prekių kainoms, tiek žaidimą apie ekologiškus produktus ar apie taupų energijos vartojimą. Interneto svetainėje vaikai taip pat gali sužinoti, kodėl svarbu apsaugoti savo duomenis internete ir kaip tai padaryti, kodėl visų vaikų teisės lygios, kur kreiptis, jei jos pažeidžiamos.

Moksleiviai noriai naudojasi nauja interneto svetaine. Pakalbinta Jonavos Panerio pradinės mokyklos trečiokė Gintarė Aleksaitė džiaugėsi, kad „Vaikų kampelyje“ yra daug įdomių spalvingų nesudėtingų žaidimų, kurių dėka galima susipažinti su įvairių šalių kultūra, geografija, jų valiutomis. „Dažniausiai žaidžiu žaidimus, tačiau įdomu paskaityti ir apie Europos šalis, jų istoriją. Kartais pažaisti prisijungia ir tėvai“, – sakė mergaitė. Interneto svetainę „Vaikų kampelis“ paprasčiausia rasti į paieškos sistemą „Google“ įrašius žodžių junginį „Vaikų kampelis ir Europos Sąjunga“.

Informacija apie Europos Sąjungą – pagalbinė priemonė mokytojams

„Vaikų kampelis“ yra susietas su anksčiau sukurta interneto svetaine „Mokytojų kampelis“, kurioje pateiktą medžiagą mokytojai gali naudoti dėstydami mokiniams apie Europos Sąjungą. Interneto svetainėje esančiuose lankstinukuose, knygose, žemėlapiuose ir plakatuose, kuriuos galima nemokamai parsisiųsti, aiškinama, kas yra Europos Sąjunga ir kaip ji veikia. Mokymo medžiaga yra parengta pagal mokinių amžiaus grupes. Mokiniams skirtą edukacinę medžiagą parengė įvairios ES institucijos ir kitos vyriausybinės ir nevyriausybinės įstaigos.

Mokytojai noriai naudojasi internete pateikta informacija apie Europos Sąjungą. Kauno KTU gimnazijos istorijos mokytojas Domas Boguševičius edukacinę medžiagą apie ES rekomenduoja naudoti moksleiviams per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas. „Mokiniai pasirenka jiems aktualią, užduotims atlikti reikalingą informaciją, vaizdine medžiaga iliustruoja savo rengiamus pranešimus, pateiktis, tiriamuosius darbus. Daugiausiai naudojamės Europos politikai skirta medžiaga. Ji padeda glaustai, aiškiai ir vaizdžiai išanalizuoti nagrinėjamą tematiką“, – teigė D. Boguševičius. KTU gimnazistai pernai dalyvavo ir projekte „Europos egzaminas“. Pasak istorijos mokytojo, šis konkursas pagilino moksleivių žinias apie ES, o tarpusavio varžybos padidino moksleivių mokymosi motyvaciją, aktualizavo turimas žinias ir gebėjimus. Tokio pobūdžio projektai įprasmina edukacines veiklas.

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: