Lietuvos karo akademijoje bus dėstoma nauja studijų programa

2012-04-12 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Planuojantys studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje nuo 2012–2013 mokslo metų galės rinktis naują bakalauro studijų programą – Moderniųjų gynybos technologijų vadybą. Studijų kokybės vertinimo centras programą akreditavo trejiems studijų metams.

Moderniųjų gynybos technologijų vadybos studijų programos paskirtis – suteikti žinių ir praktinių įgūdžių pagrindinėse kariuomenės sausumos pajėgų technologijų srityse: transporto, ginkluotės ir informacinių technologijų. Šias studijas baigęs absolventas išmanys modernios ginkluotės ir kariuomenėje naudojamų informacinių sistemų veikimo principus ir galimybes, supras informacinio karo pavojus, sugebės prižiūrėti karinę techniką, organizuoti krovinių ir keleivių vežimą, spręsti logistinius karinio aprūpinimo uždavinius. Žinios vadybos, projektų valdymo ir ekonomikos srityse leis absolventams būsimame darbe tinkamai panaudoti tiek materialius, tiek žmonių išteklius.

Nauja studijų programa yra suderinta ir papildys akademijos karines studijas. Ginkluotės, karinės logistikos, sistemų inžinerijos dalykus dėstys kvalifikuoti Lietuvos kariuomenės specialistai ir karininkai, turintys patirties misijose.

Moderniųjų gynybos technologijų vadybos studijų absolventas bus ne tik parengtas pradėti karininko karjerą, bet ir darbui civiliniame gyvenime. Dauguma absolventų (prognozuojama – apie 80 proc.) turės galimybę įsidarbinti krašto apsaugos sistemoje, kiti – galės dirbti transporto, logistikos ar kitokiose įmonėse. Sėkmingai užbaigtos pirmosios pakopos universitetinės studijos Karo akademijoje taip pat atvers galimybę absolventams tęsti mokslus transporto inžinerinės ekonomikos, informacinių sistemų vadybos, personalo vadybos ar panašių krypčių magistrantūroje.

Nors Moderniųjų gynybos technologijų vadybos studijų programa labiausiai orientuota į sausumos pajėgų poreikius, tačiau kartu prisidės ir prie kitų kariuomenės rūšių specialistų rengimo. Pagal šią programą Lietuvos karo akademijoje būsimieji sausumos pajėgų karininkai studijuos 3,5 metų, apsigins baigiamąjį bakalauro darbą ir dar pusę metų tęs studijas pagal karinių studijų programą; būsimieji jūrų pajėgų karininkai pagal šią programą studijuos pirmą pusmetį (tolesnes studijas tęs Jūreivystės mokykloje Klaipėdoje), o būsiemieji oro pajėgų karininkai – visus pirmus metus (tolesnes studijas tęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aviacijos institute).

KAM informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: