Savivaldybėje lankėsi Žemutinės Austrijos švietimo tarybos delegacija

2012-04-13 | Skiltis: Krašto naujienos

Kėdainių rajono savivaldybėje šią savaitę lankėsi Žemutinės Austrijos švietimo tarybos delegacija, Josefas Penzendorferis, Wolfgangas Haidinas, Barbara Grabner, Eva Hellerschmid, taip pat Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto dekanė Jolanta Bareikienė, projektų koordinatorius Robertas Paulikas, Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė ir mokytoja Danutė Šegždienė.

Svečius priėmė Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas, vicemerė Nijolė Naujokienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Kristina Kemešienė.Šie svečiai – ES finansuojamos Mokymosi visą gyvenimą programos „Comenius Regio“ partnerystės projekto „Veiksmingas skaitymas ir mokymasis“, kuris buvo pradėtas įgyvendinti 2010 m., atstovai. Kėdainių rajono savivaldybė, kaip ir Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetas bei Kėdainių šviesioji gimnazija, yra šio projekto partneris. Projekto partneris kitame regione – Žemutinės Austrijos švietimo taryba.

Regionų partnerysčių veiklos projektai remia regionų bendradarbiavimą švietimo srityje Europoje, skatina tikslinį bendradarbiavimą tarp institucijų partnerių. Švietimo mainų paramos fondas skiria lėšų dvejiems metams. Šiais metais projektas „Veiksmingas skaitymas ir mokymasis“ jau baigiamas. Vasaros pabaigoje jau vyks baigiamieji darbai.

Remdamiesi ES švietimo gairėmis, projekto partneriai stengėsi analizuoti ir tirti įvairias problemas, susijusias su skaitymo kompetencijos ugdymu, siekė išbandyti naujus metodus šioje srityje. Projekto esmę sudarė gerosios patirties ir praktinių pavyzdžių pasidalinimas tarp partnerių.

Buvo surengta daug seminarų, atlikta įvairių tyrimų, parašyta bendrų Lietuvos ir Austrijos vaikų knygų, suorganizuota skaitymo vakarų, sukurta interneto svetainė, sudaryta metodinė priemonė anglų ir vokiečių mokytojams, atlikta dar daug kitų darbų.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: