Laikinai stabdomas karšto vandens tiekimas

2012-04-13 | Skiltis: Krašto naujienos

Šilumą ir karštą vandenį tiekianti AB „Panevėžio energija“ nuo gegužės mėnesio pradeda šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir profilaktinį remontą. Siekiant užtikrinti vartotojams nepertraukiamą šilumos tiekimą ir išvengti avarijų šildymo sezono metu, šilumos tiekėjai kiekvienais metais, pasibaigus šildymo sezonui, padidintu slėgiu patikrina vamzdynų būklę, nustato silpnąsias vietas ir jas suremontuoja.

2012 m. gegužės 2-8 dienomis laikinai bus stabdomas šilumos ir karšto vandens tiekimas Kėdainių miesto vartotojams, išskyrus vartotojus, kuriems šiluma ir karštas vanduo yra tiekiamas iš Liepų al. esančios katilinės. Šie vartotojai karšto vandens neturės liepos 9 - 13 d.

Vilainių gyvenvietės vartotojams karštas vanduo nebus tiekiams birželio 11- 15 dienomis.

Esant galimybei, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nurodyto termino. Dėl to, norint išvengti karšto vandens nutekėjimų butuose, prašome gyventojų laikyti karšto vandens čiaupus butuose patikimai uždarytus, o jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami karšto vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, pranešti apie tai pastato karšto vandentiekio sistemą eksploatuojančiai organizacijai arba asmeniui, atsakingam už to namo šilumos ūkį .

Daiva Paulauskienė

AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

Kėdainiai.lt

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: