Arkivyskupas sutvirtino ir sulaukė sveikinimų

2012-04-27 | Skiltis: Krašto naujienos

Pirmadienio vakarą Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kuris buvo iškilmingai pasveikintas kunigystės 50-ties metų jubiliejaus proga. 64-iems kėdainiečiams jis suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Tikėjimą reikia auginti

Katalikai, priimdami Sutvirtinimo sakramentą, turi būti sulaukę 13 metų ir jau anksčiau privalo būti priėmę Pirmąją Komuniją. Nuo praėjusių metų rugsėjo pakartoję bei pagilinę tikėjimo tiesas, atlikę išpažintį, gavę iš šv. Juozapo parapijos klebono patvirtinimą apie pasiruošimą priimti Sutvirtinimo sakramentą, 62 Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės, ,,Aušros“ ir ,,Ryto“ vidurinių mokyklų bei ,,Atžalyno“ gimnazijos mokiniai ir du suaugę kėdainiečiai iškilmingai priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

,,Tikėjimas nėra daiktas, kurį galima padėti ant lentynos. Žmogus arba tiki, arba netiki, tačiau kiekvieną dieną tikėjimą reikia auginti, nes antraip jis sunyks“, – savo pamoksle priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Kėdainiškiai pagerbė arkivyskupą

Po šv. Mišių Kauno arkivyskupas metropolitas 75 metų S. Tamkevičius buvo pasveikintas kunigystės 50-ties metų jubiliejaus proga.

Už tarnystę ir atsidavimą savo darbui, prasmingą kunigo kelią jam dėkojo ir stiprybės bei sveikatos tarnaujant žmonėms linkėjo Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienė, rajono meras Rimantas Diliūnas, vicemerė Nijolė Naujokienė, rajono tarybos nariai Ona Šulcienė ir Aušrys Macijauskas, šv. Juzapo bažnyčios pastoracinė taryba ir bažnyčios choras, šv. Jurgio parapijos aktyvas, mokytoja Danutė Muzikevičienė.

Po šv. Mišių šv. Juozapo parapijos salėje vyko bendra agapė, kurioje arkivyskupas prisiminė Sibiro tremtį, pirmuosius kunigystės žingsnius, vėliau ir vyskupystės kelią, palietė aktualias tiek Kauno Vyskupijos, tiek Kėdainių dekanato temas.

Asta Raicevičienė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: