EKO redakcija: abejingų aplinkosaugai darosi vis mažiau

2012-04-27 | Skiltis: Žiniasklaida

Aplinkosauginės informacijos visuomenės informavimo priemonių gausa, intensyvėjančios skaitytojų diskusijos bloguose, rašant komentarus, aktyvėjanti švietimo veikla mokyklose leidžia spręsti apie žaliosios tematikos aktualumą. Šį faktą įrodo ir pusantrų metų trukęs Europos regioninio plėtros fondo bei Socialinių investicijų valdymo centro remiamas projektas „Eko redakcija“, kurio metu parengti straipsniai ir organizuoti seminarai sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo.

„Šiandien visuomenei nepaliekama erdvė būti abejingiems. Tenka pripažinti, kad aplinkosauginės tematikos informacija ją pasiekia visur – tiek laikraščiuose, tiek televizijos ekranuose, mokyklose, namuose. Net jei dalis žmonių iki šiol mano, kad jų veikla nedaro jokios įtakos aplinkai – jie jau yra linkę diskutuoti ir rinkti argumentus savo pozicijai pagrįsti. O tai – puiki žinia. Žmonės darosi sąmojingesni ir atsisako jausmais pagrįstų, dažnai neracionalių pasisakymų“,– sako „Eko redakcija“ projekto vadovas Martynas Norbutas.

Pasak jo, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi temos dar nėra suvokiamos giliai, tačiau tai – tik laiko klausimas. „Didžiulį užtaisą turi jaunoji karta. Daugelis mokytojų jau ėmėsi aktyviau domėtis aplinkosauga; keletas jų ir mūsų teiravosi, kur gauti informacijos pamokoms. O tai tiesiogiai atsiliepia mokinių elgsenai. Ne paslaptis, kad vaikai šiomis dienomis ima auklėti tėvus – numetusius šiukšlę ne vietoje ar perkančius nykstantį tuną skardinėje“, – sako M.Norbutas.

Projekto „Eko redakcija“, pasiekusio daugiau nei milijoną skaitytojų, vadovo įsitikinimu, aplinkosauginiai projektai pirmiausia didžiausią poveikį daro patiems jų rengėjams. „Reikia pripažinti, kad mūsų komandos kompetencijos išaugo keleriopai. Su daugeliu problemų mes nebuvome susidūrę iki projekto. Galiu pasakyti, kad projektas pakeitė mūsų, žurnalistų, elgseną. Tai nuostabu, nes pasikeitę mes galime keisti ir savo aplinką.“

Šiomis dienomis besibaigiančiu projektu „Eko redakcija“ pasiekta išties daug – surengti seminarai, pateikti aplinkosauginiai pasiūlymai savivaldybėms, išversta 200 aplinkosauginių tekstų iš užsienio kalbų, parengti ir publikuoti 500 unikalių straipsnių oro taršos, biologinės įvairovės, aplinkai palankaus gyvenimo būdo, miškų priežiūros ir kitomis temomis, taip pat papildomai suorganizuotos kelios pamokos mokyklose, klimato kaitos problemas akcentuojantis konkursas „2012 metų žiema fotografijoje – istorijos puslapis ateičiai“.

„Projektu pasiekėme, ką buvome užsibrėžę, šimtai mūsų straipsnių publikuoti įvairiose Lietuvos interneto svetainėse, bloguose, diskusijų puslapiuose. Daugelis žmonių gavo jiems trūkstamos informacijos ir pakeitė savo gyvenimo būdą“, – pažymi M.Norbutas.

EKO redakcija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: