Peticijoje dėl Lietuvos lenkų švietimo būklės – klaidinanti informacija

2012-04-27 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Europos Parlamento Peticijų komitete balandžio 24 dieną svarstytose Lenkijos piliečių peticijose dėl 2011 m. priimtų Lietuvos švietimo įstatymo pataisų pateikiamus kaltinimus Lietuva atmeta kaip neatitinkančius tikrovės ir klaidinančius.

Lietuvos lenkų tautinė mažuma turi galimybę mokytis gimtąja kalba nuo pat vaikų darželio iki universiteto – tai yra išskirtinis atvejis visoje ES švietimo sistemoje. Įgyvendinus Švietimo įstatymo numatytus pokyčius, 80 proc. visų dalykų mokoma lenkų kalba. Tai gerokai viršija tarptautinius standartus, nustatančius, kad tautinių mažumų mokyklose 60 proc. dalykų turi būti dėstoma gimtąja kalba, o 40 proc. – valstybine kalba. Tuo tarpu Komitetui pateiktose peticijose Lietuva kaltinama neva Švietimo įstatymo pataisos apriboja lenkų tautinės mažumos teisę mokytis gimtąja kalba ir pažeidžia Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus.

Nė viena tarptautinė organizacija ar teismas nenustatė, kad Lietuvos švietimo sistemos pertvarka diskriminuoja tautines mažumas ar pažeidžia tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus.

Lietuva pasisako už tai, kad svarbiais tautinių mažumų švietimo klausimais būtų konsultuojamasi Lietuvos ir Lenkijos vyriausybės vadovų sudarytoje dvišalėje ekspertų komisijoje.

ŠMM informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: