Josvainių gimazija minėjo porą sukakčių, atidarytas ilgamečio direktoriaus V. Rakicko kabinetas

2012-10-25 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Trečiadienį Josvainių gimnazijoje buvo minimos dvi sukaktys: dveji metai Josvainių gimnazijai ir 160 metų, kaip Josvainiuose veikia mokykla. Taip pat buvo atidarytas ilgamečio mokyklos direktoriaus bei matematikos mokytojo Vytauto Rakicko matematikos kabinetas.

Šventėje dalyvavo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė, Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius, Josvainių seniūnijos seniūnaitis Viktoras Gaižauskas, UAB ,,Ryterna“ direktorius Darius Tarvydas.

Josvainių gimnazija, šį statusą įgavusi prieš dvejus metus, šiandien yra jaunatviška, veržli, pilna jaunatviško maksimalizmo, o kitą vertus – patyrusi, todėl būtent šis derinys turėtų mokyklą vesti į sėkmę.

Mokyklos vadovas Ramūnas Zigmantavičius teigė, kad Josvainių vidurinei mokyklai tapus gimnazija, labai pagerėjo ugdymo rezultatai, mokiniai suvokė savo misiją, subrendo ir visas kolektyvas. Nuolat gerėja mokinių pasirodymai olimpiadose, konkursuose ne tik tai rajone, bet ir respublikos mastu.Valstybinių egzaminų rezultatai taip pat pagerėjo. Mokinių skaičius gimnazijoje stabilus.

Mokyklos bendruomenę sveikino direktorius R. Zigmantavičius (iš kairės), rajono savivaldybės Švietimo skyrius vedėjas J. Lukoševičius, rajono vicemerė N. Naujokienė, Josvainių seniūnijos seniūnaitis, savivaldybės tarybos narys V. Gaižauskas

Ilgametis (dirbo 44 metus) Josvainių mokyklos direktorius, matematikos mokytojas V. Rakickas šiuo metu gyvenantis Vilniuje, į gimnazijos šventę atvykti negalėjo. Dabar jam jau beveik 80 metų.

Į aktų salę susirinkę moksleiviai surengė minėjimą. Radijo stoties ,,Balansas“ būrelio nariai pademonstravo filmo premjerą ,,Dešimt gimnazijos sėkmės istorijų“.

Parengė Rūta Švedienė

Nuotrauka Astos Raicevičienės

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: