Kuriame švietimo lyderystės plėtros modelį savivaldybėje

2012-10-25 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Nuo tada, kai Kėdainių rajono savivaldybė tapo projekto ,,Lyderių laikas 2“ dalyvė, prabėgo pusmetis. Per šį laikotarpį savivaldybės kūrybinė komanda atliko daug darbų.

Pirmieji savivaldybės kūrybinės komandos darbiniai susitikimai buvo labai emocingi – buvo daug diskutuojama, ginčijamasi, ieškota atsakymų į vis dar kylančius klausimus. Tačiau ne veltui sakoma, kad ginčuose gimsta tiesa. Po ilgų diskusijų, esamos situacijos analizės, komandai pavyko apsibrėžti probleminę sritį, kurią visi susitelkę galėtume spręsti, t. y. rengti unikalų rajono švietimo lyderystės plėtros modelį. Komandos nuomone, savivaldybei aktualiausia sritis yra lyderystės plėtra, kad kaitos procesai švietime bus užtikrinti tik atrandant ir įgalinant kuo daugiau lyderių visuose lygmenyse. Todėl šio projekto sėkmingiausiu rezultatu nuspręsta laikyti pasidalintosios lyderystės principo įgyvendinimą, t. y., kad kiekvienas žmogus, dirbantis mokykloje, yra lyderis, kiekvienas žmogus turi lyderio savybių ir, priklausomai nuo situacijos, jis gali būti lyderiu.

Spalio 23 d. savivaldybės kūrybinė komanda rinkosi į eilinį darbinį pasitarimą, kurio metu buvo rengiamas modelio rengimo ir konsultacinės pagalbos teikimo planas. Nuo to, kaip komandai pavyks tiksliai numatyti pokyčio procesą, susidėlioti veiklas, jas apsibrėžti, į jų vykdymą įtraukti suinteresuotuosius asmenis, nuspręsti, ko dar reikės mokytis, priklausys laukiamas projekto rezultatas. Kiekvienas komandos pasitarimas yra paremtas bendravimu ir bendradarbiavimu, abipusiu mokymusi kartu ieškant bendrų sprendimų. Taip pagrindžiama pagrindinė projekto idėja – lyderystė vardan mokymosi.

Projektu „Lyderių laikas“ siekiama sukurti palankią lyderystei aplinką, kad mūsų šalyje būtų kuo daugiau atsakingų, kūrybingų ir nuolat besimokančių švietimo profesionalų. Projekto pirmajame etape buvo sukurtos trys mokymosi programos, orientuotos į įvairias švietimo lyderių patirtis.

Sudaryta projekto galimybe studijuoti magistrantūros studijų programoje „Švietimo lyderystės“ ISM Vadybos ir ekonomikos universitete pasinaudojo keturi mūsų rajono švietimo atstovai. Švietimo lyderystės konsultantų programoje dalyvauja dvi rajono švietimo darbuotojos. Na, o šiuo metu yra paskelbtas kvietimas rajono švietimo darbuotojams studijuoti Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje. Programoje gali dalyvauti rajono švietimo darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, ne mažiau kaip 4 metų vadybinio arba pedagoginio darbo patirtį ir didelę mokymosi motyvaciją.

Visos trys mokymosi programos garantuoja galimybę kurti naują savivaldybės mokymosi kultūrą, mokytis kartu. Tikime, kad jų pagalba pavyks suburti kūrybingas asmenybes, pasirengusias mokytis, kelti savo, kaip lyderio, kompetencijas, gebančias plėtoti lyderystės idėjas mokykloje ir savivaldybėje, kad turėsime visą būrį žmonių, pasiryžusių svarbioms permainoms.

Su savivaldybės kūrybinės komandos darbu galima susipažinti rajono savivaldybės svetainėje: www.kedainiai.lt (Sritys/Švietimas/Veikla/Projektas „Lyderių laikas 2“).

Projektas „Lyderių laikas“ buvo inicijuotas 2009 m. Projektas skirtas bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, metodinių grupių pirmininkams, aktyviems mokytojams, socialiniams pedagogams, bibliotekininkams, švietimo skyrių specialistams, pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems jauniems žmonėms, ketinantiems dirbti švietimo sistemoje.

Projektas finansuojamas valstybės ir ES paramos lėšomis.

Daugiau apie projekto veiklas ir galimybes galima rasti projekto tinklapyje

www.lyderiulaikas.smm.lt

Projekto „Lyderių laikas 2“ savivaldybės kūrybinės komandos koordinatorė Audronė Stadalnykienė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: