Vyriausybė pritarė Sveikatingumo metų priemonėms

2012-10-25 | Skiltis: Sveikata

Trečiadienį, spalio 24 d., ministrų kabinetas pritarė Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus potvarkiu sudarytos darbo grupės parengtam 2013-ujų - Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonėms http://www.lrv.lt/Posed_medz/2012/121024/03.pdf . Priemonių plano parengime dalyvavo ministerijų atstovai ir visuomenininkai. Darbo grupei vadovavo Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis.

2013-uosius paskelbus Sveikatingumo metais, ketinama daugiau dėmesio skirti moksleivių ir jaunimo požiūrio į sveiką gyvenseną ugdymui, visuomenės fizinio aktyvumo skatinimui, taip pat stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir verslo bendradarbiavimą sveikatinimo srityje.

Tarp Vyriausybės patvirtintų Sveikatingumo metų minėjimo priemonių numatytas sveikatingumo ugdymo stovyklų moksleiviams organizavimas, mitybos pagrindų mokymo renginių ciklas bendrojo ugdymo mokyklose „Sveikesnio pasirinkimo link“ , taip pat nacionalinis renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“.

Be to, kitąmet ketinama organizuoti socialinės reklamos kūrybines dirbtuves jauniesiems menininkams, kuriose bus kuriami sveikos gyvensenos prekiniai ženklai alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo temomis.

Sveikatingumo metais siūloma populiarinant aktyvaus poilsio bei dviračių, pėsčiųjų, vandens turistinius maršrutus, skatinti dviračių takų infrastruktūros plėtrą, išrinkti miestą, labiausiai propaguojantį dviračius. Siekiant paskatinti visuomenę aktyviau sportuoti, Vyriausybė taip pat pritarė siūlymui rekomenduoti savivaldybėms taikyti mažesnius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus už sporto sales.

Šių metų pradžioje per 300 organizacijų kreipėsi į valdžios institucijas su memorandumu „Dėl Lietuvos žmonių sveikatos išsaugojimo“. Memorandume, tarpe kitų reikalavimų valdžios institucijoms, buvo prašymas 2013-uosius skelbti Sveikatos, sveikatinimo ir sveikatingumo metais. Seimas birželio 12 d. nutarimu tokius paskelbė.

Memorandumo iniciatoriai atkreipė valdžios institucijų dėmesį į Jungtinių Tautų ir Pasaulio sveikatos organizacijų raginimą imtis neatidėliotinų veiksmų lėtinių neinfekcinių ligų epideminei situacijai spręsti ir išsaugoti kiekvienos visuomenės svarbiausią turtą - sveikatą.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai, inicijavę sveikatingumo metų paskelbimą, teigiamai vertina parengtas priemones, bet kelia esminį klausimą: kaip jos bus įgyvendintos, jei finansavimo mechanizmas yra neapibrėžtas, tam nėra numatytas atskiras finansavimas?

Juozas Dapšauskas, Sveikatingumo metų iniciatorius

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: