Valstybės parama - studijuojantiems krašto apsaugos sistemai reikalingas specialybes

2013-07-18 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Aukštosiose mokyklose studijuojantiems krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas Krašto apsaugos ministerija (KAM) apmokės studijų kainą, jos dalį arba teiks paramą. Tokį sprendimą šiandien posėdyje priėmė Vyriausybė. Savo ruožtu, studentai turės įsipareigoti baigę studijas tapti profesinės karo tarnybos kariais ir ištarnauti kariuomenėje mažiausiai penkerius metus.

Studijų programų sąrašą, teikiamos paramos dydžius ir planuojamą studentų skaičių, kurie galės pasinaudoti šia galimybe, kasmet tvirtins krašto apsaugos ministras. Studijų kaina, jos dalis arba parama bus teikiama studentui visą studijų laikotarpį nuo sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau nei nustatyta studijų programos trukmė.

Teise pasinaudoti šia galimybe taip pat galės studentai, dalyvaujantys jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose ir pasirašę krašto apsaugos sistemai reikalingo specialisto trišalę sutartį (tarp studento, KAM ir aukštosios mokyklos).

Ši tvarka padės užtikrinti tinkamą karinio personalo komplektavimą ir kvalifikuotų specialistų pritraukimą į profesinę karo tarnybą, taip sumažinant reikalingų specialistų Lietuvos kariuomenėje trūkumą. Šiuo metu trūksta specialistų karinėse oro ir jūrų pajėgose, taip pat gydytojų specialistų.

Vyriausybės kanceliarijos informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: